POCU (fostul POSDRU), Programul Operational Capital Uman 2014-2020, a dat spre consultare Ghidul general si nu numai

Echipa

Echipa

Dupa asteptari si asteptari, MFE – DG PCU a publicat de vineri 19 iunie 2015, spre consultare urmatoarele documente pentru Programul Operational Capital Uman:
1.1 Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 – draftul aici:t0gus_1.1.gscg.19062015
1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft aici:h2nkj_1.2.ordin.eligibilitate.20062015
1.3 Contract de finantare – draft
1.4 Acord de Parteneriat – draft
2.1 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 – Initiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs” detalii mai jos si draft aci:t04mn_2.1.gscs.neets.19062015
2.2 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRATORILOR DEFAVORIZATI SI PENTRU FORMAREA ACESTORA „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri”
2.3 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri”

Propunerile privind imbunatatirea documentelor pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pana la data de 10.07.2015, conform conform formularului standard.

Tot spre consultare MFE – DG PCU a publicat, urmatoarele documente pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020, „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri”:

1.1 Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 – draft
1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft
1.3 Contract de finantare – draft
1.4 Acord de Parteneriat – draft
2.1 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 – Initiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs”
2.2 Schema de ajutor de stat pentru recrutarea lucratorilor defavorizati si pentru formarea acestora „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri”
2.3 Schema de ajutor de minimis „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri”

Propunerile privind imbunatatirea doumentelor se vor trimite, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pana la data de 10.07.2015.

Masuri intreprinse in vederea unei mai bune comunicari cu beneficiarii de fonduri:

• schimbarea contractului de finantare si a acordului de parteneriat in vederea asigurarii de drepturi si responsabilitati in egala masura pentru fiecare membru al parteneriatului. Acordul de parteneriat include acordarea unui mandat catre liderul de parteneriat, imputernicindu-l sa semneze contractul de finantare in numele tuturor partenerilor implicati in proiect, precum si sa-i reprezinte in relatia cu finantatorul.

• Transmiterea cererii de finantare exclusiv in format electronic, prin intermediul unui sistem electronic imbunatatit fata de cel utilizat pentru POSDRU 2007-2013. Acest sistem este in prezent in testare interna si va fi descris intr-un tutorial, pus la dispozitia potentialilor solicitanti si a publicului larg.

• Folosirea optiunilor de costuri simplificate in vederea reducerii birocratiei si a riscului de eroare in justificarea cheltuielilor efectuate. MFE incurajeaza aplicarea acestor optiuni, dat fiind faptul ca beneficiarii nu vor mai trebui sa transmita documente suport pentru cheltuielile respective.

• Asigurarea unei abordari integrate si coerente in implementarea fondurilor europene. MFE isi propune corelarea finantarilor acordate in cadrul programelor operationale pentru a facilita o abordare integrata a interventiilor sprijinite si a raspunde atat nevoilor identificate cat si strategiilor de dezvoltare la nivel national-sectorial, regional si local, evitand investitiile disparate. Totodata, cererile de propuneri de proiecte vor permite atat depunerea continua de proiecte pana la epuizarea bugetului, dar si selectarea de proiecte in baza unor apeluri competitive.

Proiectele se vor implementa la nivel regional, grupul tinta selectat in cadrul unei cereri de finantare trebuie sa includa doar tineri NEETs someri de la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare, iar perioada maxima de implementare a proiectelor va fi de maximum 36 de luni.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 200.000 de euro in contextul schemei de ajutor de minimis si de maxim 500.000 de euro in contextul schemei de ajutor de stat.

Sursa: AM POSDRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 9 =