POIM 2014 – 2020: Ghidurile Solicitantului pentru 5 axe prioritare publicate spre consultare!

Snapshot 2015-09-02 11-45-57

POIM 2014 – 2020: Ghidurile Solicitantului pentru 5 axe prioritare publicate spre consultare!


Ministerul Fondurilor Europene a publicat in prima consultare proiectele de Ghiduri ale solicitantului aferente Axelor prioritare 3, 4, 6, 7, 8, din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

Personele interesate sunt rugate sa transmita propunerile privind imbunatatirea acestor documente, la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, pana la data de 30 septembrie 2015, completand un chestionar.

Axa prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor:
Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania;
Obiectivul Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Axa prioritara 4 – Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminarea siturilor poluate istoric:
Obiectivul Specific 4.2. Cresterea nivelului de evaluare si monitorizare a calitatii aerului la nivel national.

Axa prioritara 6 – Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon:
Obiectivul specific 6.1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul productie;
Obiectivul specific 6.1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul distributie;
Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali;
Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor;
Obiectivul specific 6.4. Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta.

Axa prioritara 7 – Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele selectate:
Obiectivele specifice 7.1. Cresterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in orasele selectate si 7.2. Cresterea eficientei energetice in sistemului centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Bucuresti.

Axa prioritara 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale:
Obiectivele specifice 8.1. Cresterea capacitatii Sistemului Energetic National pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile si 8.2. Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Detalii despre aceste ghiduri gasiti aici:http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2965-anunt01092015

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 8 = 13