Ponta ar mai putea sa se angajeze la SIE sau SRI dupa noile reguli?

SIE-vs-SRI

Cam ce ar fi bine sa cunosti ca să te angajezi acum la SRI sau la SIE, atentie, ce sa cunosti, nu pe cine sa cunosti…..

În prezent, SRI recrutează specialişti IT&C, psihologi, traducători, medici, tehnicieni dentari, asistenţi medicali. SIE angajează specialişti în următoarele domenii: IT, electronică, juridic, psihologic, economic, tehnic, administrativ. Indiferent de postul ofertat, SRI şi SIE caută oameni cu inteligenţă peste medie, care au cultură generală solidă, sunt foarte adaptabili, echilibraţi şi care sunt loiali faţă de ţară, de principiile şi valorile statului de drept.

Dar ce  profiluri emoţionale, morale, tehnice de candidaţi caută SRI şi SIE, eligibili pentru un post în cadrul instituţiilor.chiar dacă eşti PONTA sau nu aflati in randurile de mai jos pentr ca totusi e un subiect fierbinte,nu?

În primul rând, candidaţii care vor o carieră în cadrul SRI sau SIE trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul în ţară; să aibă cultură generală amplă şi capacitatea de a te exprima corect şi coerent în limba română; să aibă pregătire profesională în domeniul solicitat; stare de sănătate bună; să vorbească fluent cel puţin o limbă străină (pentru ofiţeri). De asemenea, SRI şi SIE caută oameni care dovedesc conduită civică şi morală, respect faţă de valorile şi legislaţia naţională, precum şi loialitate faţă de ţară, principiile şi valorile democraţiei şi statului de drept. Candidaţii în curs de de cercetare, urmărire sau judecată penală sau condamnaţi penal nu sunt eligibili pentru o carieră la SRI sau la SIE.

Indiferent de postul pentru care recrutează, cele două instituţii caută oameni cu inteligenţă peste medie, foarte adaptabili, rezistenţi la stres şi la program de lucru prelungit, care dau dovadă de un nivel ridicat de atenţie distributivă şi de concentrare, care sunt echilibraţi psiho-emoţional, au abilităţi de comunicare, sunt perseverenţi şi vor să se perfecţioneze. Printre obligaţiile care revin celor selectaţi să intre în cadrul SRI sau SIE se numără şi păstrarea cu stricteţe a secretului de stat şi de serviciu, precum şi a caracterului confidenţial al activităţilor desfăşurate.

Opţiunile de angajare la SRI si SIE le gasiti dupa zambet,,,,

—————————————————————————————————————————————————-

regular_smile,,,,,,,,,,,,,,,,,in aceste meserii a sti sa asculti, sa auzi foarte bine mai ales, e o mare calitate,

38b7f4dd47f7aebc500ed3bcdd358bd5

—————————————————————————————————————————————————-

Ce profiluri tehnice caută acum SRI

Dacă eşti absolvent al ciclului I şi II în sistem Bologna sau de studii superioare de lungă durată finalizate anterior anului 2008 în domenii de interes pentru Serviciu (de exemplu: IT, limbi străine, psihologie, economie etc.) sau dacă ai absolvit studiile liceale, poţi candida pentru unul dintre posturile disponibile acum la SRI: specialist IT, psiholog, traducător, medic, asistent medical, tehnician dentar. Pentru postul de traducător la SRI trebuie să fi absolvit o facultate şi să dovedeşti cunoaşterea foarte bună a cel puţin unei limbi străine dintre următoarele: arabă, bulgară, chineză, germană, hindi, maghiară, persană, punjabi, rusă, sârbă/ bosniacă, tătară, turcă, ucraineană, urdu.

SRI recrutează medici specialişti şi medici primari cu minimum trei ani experienţă în una din următoarele specialităţi: medicină de laborator (cu experienţă în microbiologie), reumatologie, ORL, cardiologie, cardiologie (cu atestat în aritmologie), dermatovenerologie, medicină de urgenţă. SRI caută, de asemenea, tehnicieni dentari, cu minimum trei ani experienţă în domeniu. SRI recrutează pe postul de asistent medical principal. Sunt eligibili candidaţii care au cu studii postliceale sau studii superioare în domeniu, precum şi experienţă în una din specialităţile: medicină generală, radiologie, medicină dentară, laborator (cu experienţă în chimie sanitară şi toxicologie).

Pentru postul de psiholog, ofertat acum de SRI, trebuie să întruneşti următoarele condiţii:

– să ai studii universitare de master (ciclul II în sistem Bologna) sau studii superioare de lungă durată cu examen de licenţă (finalizate anterior anului 2008) în psihologie sau specialităţi asimilate;
– să ai studii postuniversitare/ master în specialităţi asimilate psihologiei/formare profesională de lungă durată într-o formă de psihoterapie;
– cunoştinţe aprofundate de psihologia personalităţii, psihodiagnostic, psihologie industrial-organizaţională, consiliere psihologică/psihoterapie, psihologie clinică;
– experienţă profesională de minimum un an ca psiholog clinician, psiholog organizaţional sau psihoterapeut;
– să îndeplineşti criteriile Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.

Persoanele interesate pot candida online, pe site-ul SRI sau prin depunerea unei cereri olografe şi a unui Curriculum Vitae la departamentul relaţii cu cetăţenii sau la Direcţiile Judeţene de Informaţii, spun oficialii instituţiei.Dacă eşti absolvent de studii liceale, poţi da examen de admitere la studiile universitare de licenţă ale Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul” care formează ofiţeri operativi de informaţii şi ofiţeri analişti.

 

Ce caută şi cum te poţi angaja acum la SIE

SIE recrutează în această perioadă specialişti în următoarele domenii: IT, electronică, juridic, psihologic, economic, tehnico-administrativ.
SIE caută absolvenţi de facultate sau, după caz, de liceu cu diplomă de Bacalaureat, care au experienţă în domeniul în care vor să se angajeze şi care dovedesc capacitate de adaptare, rezistenţă la stres, atenţie concentrată şi distributivă, perseverenţă, dorinţa de perfecţionare continuă, un bun echilibru psiho-emoţional, capacitate de a lucra pe proiecte cu asumarea responsabilităţii.

SIE recrutuează în această perioadă în domeniul operativ.
Eşti eligibil pentru un post la SIE în domeniul operativ dacă ai maximum 35 de ani, ai absolvit o instituţie de învăţământ superior acreditată, dai dovadă de inteligenţă peste medie, cultură generală solidă, foarte bună capacitate de relaţionare, de influenţă, de abilităţi de comunicare, exprimare bogată, fluentă şi elevată, atât în vorbire cât şi în scris. Pentru aceste posturi, SIE caută candidaţi dispuşi să lucreze în străinătate. Sunt avantajaţi la angajare candidaţii care au cunoştinţe de limbi străine rare.
Media de absolvire şi rezultatele obţinute pe parcursul anilor de studiu reprezintă criterii de departajare la angajare.
Programul de muncă pentru posturile din domeniul operativ este flexibil.

SIE face angajări şi în domeniul analiză-sinteză.
Pentru aceste posturi, SIE caută cu predilecţie candidaţi cu inteligenţă peste medie, care au cunoştinţe foarte bune de cultură generală, capacitate de analiză, sinteză, elaborare şi interpretare a informaţiei şi care se pot exprima clar şi precis. Candidaţii căutaţi de SIE pentru aceste posturi au aptitudini foarte bune de comunicare şi de învăţare.

Pentru toate posturile vacante la SIE, enumerate mai sus, este imperativ să vorbeşti fluent o limbă de circulaţie internaţională. Absolvenţii de liceu pot candida pentru un post de pază la SIE

Pentru a ocupa un post în domeniul pază la SIE, candidaţii trebuie să aibă maximum 30 de ani, să fie absolvenţi de liceu, să aibă memorie vizuală, o bună percepţie a spaţiului şi timpului, aptitudini de comunicare, capacitate de a evalua şi lua decizii, viteză bună de reacţie şi abilităţi tehnice elementare.
Nu în ultimul rând, candidaţii potriviţi pentru aceste posturi au minimum 1,70 m şi sunt apţi din punct de vedere fizic, medical, psihologic, să facă această muncă.

 

One thought on “Ponta ar mai putea sa se angajeze la SIE sau SRI dupa noile reguli?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 73 = 74