Procedura insolvenţei persoanelor fizice, amânată cu şapte luni

faliment_personal_18532700

Executivul a aprobat prorogarea până la 1 august 2017 a intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, se arată într-un comunicat transmis vineri de Guvern.

„Amânarea cu încă şapte luni a intrării în vigoare a acestui act normativ s-a stabilit în condiţiile în care pentru aplicarea noilor reglementări este nevoie de un sistem complex: înfiinţarea a 42 de comisii de insolvenţă la nivel teritorial, a aparatului tehnic necesar şi adoptarea normelor de aplicare a legii. Pentru ca aceste noi structuri să poată funcţiona, trebuie alocate resurse umane şi financiare. Mai exact, este nevoie de specialişti care vor parcurge o etapă de pregătire profesională cu durata între una şi trei luni”, precizează Guvernul.

Neprelungirea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 „ar determina imposibilitatea aplicării procedurii administrative de insolvenţă pe bază de plan de rambursare şi a procedurii simplificate de insolvenţă, în condiţiile inexistenţei, respectiv, subdimensionării structurilor administrative de implementare”.

În cursul anului 2016, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri au luat mai multe măsuri care să pregătească intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Astfel, a fost elaborat un Plan de acţiune comun care cuprinde măsurile legislative si administrative ce ar trebui luate pentru a putea aplica Legea nr. 151/2015 a insolvenţei persoanelor fizice. Potrivit acestui plan, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Comisiilor de insolventă (publicată în Monitorul Oficial în 22.01.2016). Ulterior, au fost desemnate persoane responsabile în Comisia de insolvenţă la nivel central de către: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Justiţiei, iar Comisia este funcţională.

„La nivelul ANPC au fost elaborate mai multe documente necesare pentru pregătirea punerii în aplicare a legii, respectiv: criterii pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor; criterii generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil; formular de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă; procedura de lucru pentru Comisiile de insolvenţă”, susţine Guvernul.

În plan legislativ, a fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Proiectul de Hotărâre de Guvern este în avizare interministerială.

Pentru Direcţia Insolvenţă din ANPC sunt prevăzute un număr de 314 posturi contractuale. În acest sens, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru a putea demara procedurile iniţiale prevăzute de lege pentru anul 2016 urma sa organizeze concursuri în vederea angajării pentru un număr de 68 de posturi, salariaţi cu statut de personal contractual, urmând ca pentru anul 2017 sa fie ocupate restul de 246 de posturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 × = 36