Programul “Prima casă” 2017 va avea alocat un plafon total de garantare de 2,67 miliarde de lei

Programul “Prima casă” 2017 va avea alocat, conform strategiei în materie, un plafon total de garantare de 2,67 miliarde de lei, din care 2,5 miliarde de lei reprezintă plafonul nou alocat printr-o hotărâre adoptată luni de Guvern, restul de 175,5 milioane lei reprezentând diferența rămasă nealocată sau neutilizată din anul 2016.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, Guvernul a modificat prin aceeași HG normele metodologice de implementare a programului “Prima casă”, astfel încât să fie armonizate cu modificările aduse acestui program prin OUG 97/2016.

Astfel, se introduce un nou set de definiții ale locuințelor care se pot achiziționa/construi prin acest program.

“Prin locuință nouă, în sensul Programului “Prima casă”, se înțelege orice imobil care respectă cerințele pentru a fi încadrat în categoria imobilelor cu destinația de locuință, recepționat la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat vor fi asimilate locuințelor noi”, precizează sursa citată.

De asemenea, potrivit actului normativ, se reglementează ca termenul de cinci ani aplicabil în cazul locuințelor noi și/sau consolidate să fie calculat în funcție de data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, având ca punct final data solicitării creditului garantat.

“Totodată, în cuprinsul normelor metodologice se introduce sintagma ‘proporțional cu procentul de garantare’ în cadrul referirilor la împărțirea proporțională a riscurilor și pierderilor, respectiv la procentul egal de garantare, sintagmă care reflectă procentul diferențiat în funcție de categoria de locuință achiziționată în cadrul Programului”, se arată în comunicat.

Sursa citată menționează că pentru simplificarea proceselor și evitarea birocratizării excesive a acestora, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) preia sarcina emiterii acordurilor pentru radierea ipotecilor și a interdicțiilor de înstrăinare și grevare prevăzute de lege în cazul rambursării integrale anticipate sau la termen a finanțărilor garantate, precum și în cazul respingerii cererilor de plată având impact strict asupra activității de monitorizare a garanțiilor emise în cadrul Programului ‘Prima casă’.

“De asemenea, FNGCIMM are obligația efectuării unei evaluări anuale în numele și contul statului, a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în Program pe baza criteriilor și procedurii aprobate prin ordin al ministrului Finanțelor Publice, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor”, informează Guvernul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =