Proiect-pilot de înființare a primului tren urban din România, inițiat de Târgu Mureș ca parte a conceptului de “smart city”

Primăria Târgu Mureș a inițiat un proiect de înființare a primului tren urban din România, pe ruta Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș – Reghin, însumând peste 50 de kilometri, prin folosirea infrastructurii CFR.

Inițiativa Primăriei Târgu Mureș a fost anunțată joi de arhitectul-șef al municipiului, Dana Miheț, în cadrul Conferinței internaționale axată pe două teme majore — ‘Fenomene meteo extreme și sisteme de avertizare timpurie în contextul managementului riscului dezastrelor naturale’ și ‘Educația, informarea, conștientizarea privind adaptarea la schimbările climatice — condiții de dezvoltare durabilă’ — care se desfășoară la Târgu Mureș începând de miercuri până vineri.

Potrivit Danei Miheț, municipiul Târgu Mureș a demarat deja discuțiile cu CFR, întrucât acest proiect-pilot ar urma să se implementeze pe infrastructura Căilor Ferate Române, trenul urban urmând să circule în funcție de programul trenurilor de călători și al celor de marfă.

Arhitectul-șef al municipiului Târgu Mureș a arătat că proiectul trenului urban face parte din proiectul Smart City Târgu Mureș, fiind unul dintre obiectivele care ar urma să fie realizate până în anul 2020, în cadrul planului de mobilitate urbană, alături de construirea de piste de biciclete, modernizarea transportului în comun, a infrastructurii rutiere, a traseelor pietonale, turistice și de agrement.

În proiectul Smart City Târgu Mureș mai figurează proiectele de eficiență energetică, de protecția mediului, dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale, de turism, sport și agrement, prin modernizarea unităților de învățământ și a centrelor sociale, valorificarea patrimoniului cultural, dezvoltarea bazelor sportive și încurajarea sportului de masă.

Dana Miheț a precizat că viziunea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Târgu Mureș vizează trei aspecte: Orașul Locuitorilor, în sensul creșterii calității vieții, Orașul Turiștilor, cu accent pe promovarea turismului cultural, medical, universitar, sportiv și de agrement, și Orașul Investitorilor, prin promovarea și susținerea mediului de afaceri.

Arhitectul-șef a spus că și acest concept — Târgu Mureș Smart City — are la bază principiul diamantului, în sensul că urmărește opt obiective de bază: o administrație inteligentă, energie inteligentă, mobilitate inteligentă, clădiri inteligente, infrastructură inteligentă, tehnologie inteligentă, sănătate inteligentă și cetățeni inteligenți.

La baza acestui concept, a adăugat arhitectul-șef, au stat 13 studii, începând cu anul 2002 (unele reactualizate sau în curs de reactualizare), iar al 14-lea este în lucru: Agenda Locală 21 — Plan local de dezvoltare durabilă (2002), Planul Urbanistic General (2002, reactualizare PUG fiind în curs de finalizare), Masterplan pentru sistem integrat de gestionare a deșeurilor (2009), Harta de zgomot (2009, reactualizată în 2013), Planul integrat de dezvoltare urbană (2010), Strategia de dezvoltare a ariei metropolitane (2010), Convenția primarilor privind Clima și Energia (2010), Plan de Acțiune privind Energia Durabilă PAED (2012), Strategia Digital Mureș (2011-2015), Strategia privind adaptarea la schimbările climatice (2016), Planul integrat de mobilitate urbană SUMP (2017), Strategia integrată de dezvoltare urbană SIDU (2017), Strategia de dezvoltare a municipiului — în curs de finalizare, cu studii în derulare, și Strategia pentru dezvoltarea comunității locale CLLD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + = 12