RIDICOLUL ROMANESC: Ministerul Fondurilor Europene a înregistrat autoturisme primite în custodie la valoarea de ‘1 leu’, în 2015

IMG_1099

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a înregistrat bunurile primite în custodie, respectiv autoturisme, la valoarea de ‘1 leu’, conform raportului pe 2015 al Curții de Conturi.

‘Nu s-au respectat prevederile legale cu privire la înregistrarea în evidența extrabilanțieră a bunurilor primite în custodie, bunurile (autoturisme) utilizate în baza unui contract de comodat fiind înregistrate cu valoarea de ‘1 leu’. Nu s-a respectat termenul legal pentru transmiterea situațiilor financiare anuale, acestea fiind depuse și înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) cu 11 zile calendaristice întârziere față de termenul legal. Inventarierea patrimoniului MFE pentru anul 2015 s-a încheiat ulterior depunerii situațiilor financiare la MFP, în condițiile în care procesul de inventariere trebuia realizat și finalizat anterior întocmirii situațiilor financiare, în vederea atingerii scopului principal al inventarierii patrimoniului entității, respectiv acela de a stabili situația reală a tuturor elementelor de activ și de pasiv la finalul exercițiului financiar și de a reflecta aceasta în situațiile financiare anuale’, menționează sursa citată.

De asemenea, Curtea de Conturi precizează că nu s-au evidențiat în contabilitatea extrabilanțieră activele fixe corporale luate cu chirie de la terți, fiind reflectate valoric în evidența contabilă extrabilanțieră doar suprafețele utilizate, nu și mobilierul închiriat odată cu acestea.

Instituția a mai constatat funcționarea, fără forme legale, a unor automate de băuturi reci/calde și de produse alimentare, instalate în spațiile închiriate în clădirea în care funcționează MFE și pentru care se plătesc lunar chirie și utilități.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 × 1 =