S-a adoptat pe ascuns (tacit) procedura penala privind prezumția de nevinovăție

Senatul a adoptat tacit marți o propunere legislativă a parlamentarilor UDMR de modificare a Codului de procedură penală, în sensul transpunerii unei directive europene care vizează prezumția de nevinovăție.

Termenul până la care proiectul putea fi dezbătut și adoptat în Senat s-a împlinit pe 7 septembrie.

Propunerea legislativă are în vedere asigurarea anumitor aspecte referitoare la dreptul persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale de a beneficia de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției prin hotărâre definitivă, precum și consolidarea dreptului de a fi prezente la propriul proces.

“Directiva vizează următoarele drepturi: dreptul de a nu fi prezentat ca vinovat de către autoritățile publice înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, faptul că sarcina probei îi revine acuzării, iar orice îndoială rezonabilă privind vinovăția ar trebui să fie în beneficiul acuzatului, dreptul de a nu se autoincrimina, dreptul de a nu coopera și dreptul de a păstra tăcerea, respectiv de a fi prezent la propriul proces”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

Inițiatorii susțin că prezumția de nevinovăție este garantată de lege, dar “aceasta adeseori este nesocotită prin așa-zisa ‘telejustiție’ la care contribuie prin declarații tranșante magistrați sau materiale care provin de la organele de urmărire penală, fără ca împotriva acestora să se îndrepte statul”.

Proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, cu rol decizional în acest caz.

O altă propunere legislativă adoptată marți tacit de Senat vizează transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționarii pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016. Și pentru acest proiect, forul decizional este Camera Deputaților.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 12 = 14