S-a schimbat contabilitatea, mergem pe cea europeana

Successful accountant

S-a schimbat contabilitatea, mergem pe cea europeana

Sistemul simplificat de contabilitate a fost inlocuit din 1 ianuarie 2015 cu sistemul european de raportare financiara simplificat, se arata intr-un act normativ publicat la finele anului trecut. 

In plus, firmele au fost reclasificate, pe baza regulilor europene, in trei categorii, astfel incat a fost extinsa sfera celor ce pot aplica noul sistem simplificat.

Ordinul MFP nr. 1802/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014 si care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2015, a aprobat Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Documentul a fost adoptat de Guvern in decembrie 2014, odata cu OUG nr. 79/2014 care a modificat Legea contabilitatii nr. 82/1991.Conform unui comunicat al Ministerului Finantelor de la acea data, prin cele doua acte normative au fost transpuse in legislatia nationala prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

In acest sens, sistemul european de raportare financiara simplificat a inlocuit sistemul simplificat de contabilitate introdus optional incepand cu anul 2011, informeaza aceeasi sursa. In plus, dispozitiile au reclasificat firmele in trei categorii, astfel incat un numar mai mare de firme sa poata sa beneficieze de noul sistem simplificat de contabilitate.

“Potrivit estimarilor MFP, 94% din operatorii economici raportori (peste 608.000) vor beneficia de avantajele scutirilor si simplificarilor introduse la nivel comunitar. (…) Spre comparatie, de sistemul simplificat de contabilitate (n.r. introdus in 2011) au beneficiat aproximativ 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entitatilor din economia nationala), potrivit informatiilor din baza de date aferenta exercitiului financiar al anului 2013”, se arata intr-un comunicat al MFP din decembrie anul trecut.

Firmele sunt reclasificate in functie de active si cifra de afaceri avand un pachet de instructiuni pe care le gasiti dupa zambet…

——————————————————————————————————————–

regular_smile…..Un proaspăt absolvent de Contabilitate se prezintă la un interviu:
– As dori sa mă angajez, nu am experienţă dar învăţ repede şi sunt creativ!
Patronul se gîndeşte şi spune: ei bine iţi dau o şansă. Avem un debitor, dacă obţii de la el suma pe care ne-o datorează, te angajam!
A doua zi tînărul pretendent se întoarce victorios cu întreaga suma.
– Fenomenal! Cum ai reuşit?
– I-am spus ca dacă nu ne plăteşte, mă duc la ceilalţi creditori şi le spun că ne-a plătit!

——————————————————————————————————————————————–

Ordinul MFP nr. 1802/2014, care se aplica din 1 ianuarie 2015, reclasifica firmele in trei categorii, pe baza criteriilor de marime prevazute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului. Mai exact, firmele se grupeaza in microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari.

Conform noilor dispozitii, microentitatile sunt firmele care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

totalul activelor: 350.000 euro;

cifra de afaceri neta: 700.000 euro;
numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Entitatile mici sunt societatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

totalul activelor: 4.000.000 euro;

cifra de afaceri neta: 8.000.000 euro;
numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari sunt firmele care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

totalul activelor: 4.000.000 euro;
cifra de afaceri neta: 8.000.000 euro;
numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Vechile reglementari nu prevedeau o astfel de impartire a firmelor.

Potrivit Ordinului MFP nr. 1802/2014, o firma trebuie sa analizeze permanent, pentru fiecare data a bilantului, daca a depasit, respectiv a incetat sa depaseasca criteriile de marime corespunzatoare.

Aceleasi dispozitii prevad ca societatea schimba categoria in care se incadreaza doar daca in doua exercitii financiare consecutive depaseste sau inceteaza sa depaseasca criteriile de marime. Ca urmare, modificarea criteriilor de marime nu determina automat incadrarea entitatii intr-o noua categorie.

Important! Prin doua exercitii financiare consecutive se intelege exercitiul financiar precedent celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.

Formatul situatiilor financiare se stabileste in functie de categoria firmelor

Noile dispozitii stabilesc ca firmele depun incepand din acest an situatii financiare anuale care difera in functie de categoria in care acestea se incadreaza, respectiv in functie de criteriile marime pe care le indeplinesc.

Astfel, in prevederile citate se mentioneaza ca firmele mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care contin:

bilant;
cont de profit si pierdere;
situatia modificarilor capitalului propriu;
situatia fluxurilor de trezorerie;
notele explicative la situatiile financiare anuale.

In schimb, entitatile mici intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

bilant prescurtat,
cont de profit si pierdere,
notele explicative la situatiile financiare anuale.

In ceea ce priveste microentitatile (care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: totalul activelor – 350.000 euro, cifra de afaceri neta – 700.000 euro, numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar – 10), acestea aplica sistemul european de raportare financiara simplificat, respectiv intocmesc bilanturi prescurtate, se arata in dispozitiile care au intrat in vigoare la inceputul acestui an.

Vechea legislatie prevedea ca sistemul simplificat de contabilitate (n.r. introdus din 2011) era aplicat, optional, doar de firmele care aveau in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv.

Prin noile reglementari, criteriile de marime s-au modificat, iar sfera firmelor care aplica noul sistem simplificat a fost extinsa.

Important! Situatiile financiare anuale ale entitatilor mici si microentitatilor se verifica, dupa caz, de cenzori, potrivit legii.

Nota! Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, incadrarea in criteriile de marime prevazute de Ordinul MFP nr. 1802/2014 se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent celui de raportare si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

Ce informatii cuprind raportarile contabile simplificate intocmite de microintreprinderi?

Ordinul MFP nr. 1802/2014 stabileste ca microentitatile intocmesc un bilant prescurtat, care cuprinde urmatoarele elemente:

A. Active imobilizate
I. Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III. Imobilizari financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creante
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
III. Investitii pe termen scurt
IV. Casa si conturi la banci
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri in avans
J. Capitaluri proprii
I. Capital subscris
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

In plus, conform documentului citat, microentitatile intocmesc si un cont prescurtat de profit si pierdere, care sa prezinte separat:

cifra de afaceri neta;
alte venituri;
costul materiilor prime si al consumabilelor;
cheltuieli cu personalul;
ajustari de valoare;
alte cheltuieli;
impozite;
profit sau pierdere

De asemenea, microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale. Totusi, recentul ordin al MFP prevede ca microentitatile sa prezinte in notele explicative, urmatoarele informatii:

a) politicile contabile adoptate, inclusiv:

bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;
orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;

b) valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;

c) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;

Totodata, microentitatile elaboreaza Raportul administratorilor, care ofera informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:

motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
Ordinul MFP nr. 1802/2014 a abrogat la 1 ianuarie 2015 Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Ordinul MFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea sistemului simplificat de contabilitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99 − = 98