Să nu ne amăgim aiurea cu economia gogoașă, 4,8% – cea mai mare creștere din Europa – NU se bazează pe ceva palpabil: industria a adus 0,4%, construcţiile 0,1%, iar agricultura nimic

Institutul Național de Statistică a confirmat rezultatul de creștere economică pe anul trecut la nivelul de 4,8%, în prima varianta provizorie dată publicităţii după estimarea iniţială cu rol de semnal.
(Reamintim că vor urma după aproximativ o lună varianta provizorie 2 şi după un an varianta semidefinitivă iar datele vor rămâne ”bătute în cuie” de-abia după doi ani, în forma definitivă.)

Rezultatul ajustat sezonier pentru trimestrul patru a fost de 1,3% faţă de trimestrul anterior, valoare care pare a fi cea mai bună din ultimii trei ani.

Dacă ne uităm, însă, la avansul din perioada iulie-septembrie, care a fost cu mult mai mic decât în 2014 şi 2015 ( sub o treime), se poate observa că efectul de bază favorabil a amplificat performanţa din ultimul sfert al anului trecut ( vezi tabelul).

Pe seria brută, se poate vedea o evoluţie în ultimul trimestru din 2016 foarte aproapiată de media anuală.

Vârful de +6% consemnat în trimestrul al doilea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent a rămas izolat, dar ar fi de remarcat dependenţa între performanţa în creştere de la an la an pe acest segment de timp şi valoarea finală consemnată la final de an.

Faţă de anul de referinţă 2008, PIB-ul României a avansat cu ceva mai mult de 10% şi a revenit cu ceva mai mult de un procent peste nivelul maxim atins în 2008. Practic, de-abia la şase ani de la declanşarea crizei economice am recuperat căderea şi de-abia de trei ani ne înscriem înapoi pe o traiectorie de creştere.

Cu doar 10,5% pe parcursul a opt ani, ar trebui să fim mult mai prudenţi în materie de creştere a veniturilor reale ale populaţiei. Mai ales că deja am acumulat şase ani de creştere iar ciclurile de creştere şi descreştere a economiei sunt o realitate implacabilă în capitalism. Practic, odată acordate beneficii substanţiale pe baza unei prezumtive creşteri viitoare ele nu mai pot fi retrase iar bugetul nu va suporta deficitele create fără ajustări de curs de schimb (vezi reaşezarea de la 3,33 lei/euro în 2007 la 3,68 lei/euro în 2008 şi 4,23 lei/euro în 2009)

În cifre absolute, PIB pe 2016 a fost de 759.227,6 milioane lei, valoare cevamare decât cea de 758.500 milioane lei luată ca referință pe parcursul anului de către Ministerul Finanțelor și utilizată la calcul deficitelor bugetului de stat și bugetului general consolidat. De remarcat adâncirea diferenţelor de rezultat pe trimestre, mai vizibilă prin ponderi.

Trimestrul unu s-a situat semnificativ sub cota de 20% din rezultatul final, în timp ce trimestrul patru a urcat spre 30%. Ceea ce ne sugerează, din nou, prudenţă pentru 2017 atunci când vom afla primele rezultate ale PIB trimestrial, mai puţin importante pentru rezultatul final scontat şi esenţial pentru sustenabilitatea majorărilor de salarii şi pensii deja anunţate.

Economia gogoașă: Industria și agricultura – pe ultimele locuri la creștere

Din perspectiva contribuțiilor la creșterea PIB, ”partea leului” a revenit comerţului – cu 1,8%, urmat de sectorul de informaţii şi comunicaţii (+0,7%), activităţile de servicii suport (+0,6%) şi impozitele nete pe produs (+0,5%).

Industria figurează de-abia pe locul cinci, construcţiile de-abia au adus o zecime de procent iar agricultura a ieşit pe zero.

Această dispunere a sectoarelor economice ne spune că robusta creştere economică ce ne-a plasat în fruntea statelor din UE nu a fost articulată aproape pe nimic palpabil. Tocmai de aceea, se ridică semne de întrebare în privinţa sustenabilităţii ei în următorii ani şi, mai ales, a sensibilităţii faţă de factorii externi ce pot afecta economia.

Mai mult, a apărut pe tabloul categoriilor de utilizări la formarea şi creşterea PIB un semnal de avarie, discret dar foarte important. Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei a scăzut semnificativ pe trimestrul patru ( doar 56,6% din formarea PIB faţă de o medie anuală de 60,9%), iar influenţa ei pe rezultatul final a coborât la doar 2,4% faţă de 4,5% media anuală.

Raportat la rezultatul de creştere a PIB, rezultă că, de fapt, în ultimul sfert al anului, stimularea prin consum intern a creşterii economice s-a diminuat la doar 55% din total faţă de o medie de 93% pe întregul an ( adică aproape toată creşterea pe 2016 s-a bazat pe stimularea consumului intern, dar, atenţie, fără ca să vedem o cuplare pe industrie, construcţii şi agricultură)

Evoluția principalelor sectoare economice care contribuie la formarea PIB față de aceeași perioadă a anului anterior (indici de volum).

Se poate observa ( marcat cu roşu) care sunt sectoarele economice în care rezultatul pe trimestrul patru a fost mai slab în raport cu media anuală. Ceea ce nu prea e de bun augur pentru evoluţia în continuare pe anul 2017. Văzută în creştere doar de guvern ( care s-a apucat să distribuie un soi de dividende de bunăstare în baza ei) şi în descreştere de toate instituţiile internaţionale.

Singura îmbunătăţire notabilă apare la trendul din comerțul exterior, aflat în creştere pe partea de exporturi şi în scădere pe cea de importuri ca ritm consemnat pe trimestrul patru în raport cu media anuală.

Ceea ce ne indică şi soluţia pentru preluarea ponderii ca motor de creştere aproape exclusiv prin majorarea consumului intern de către cererea externă, mai ales în condiţiile unor evoluţii mai bune ale economiilor europene carene sunt principali parteneri comerciali.

Din păcate, formarea brută de capital fix s-a înrăutățit spre finalul anului şi a anulat performanţa rezonabilă din trimestrele anterioare, deşi avansul per total an al indicatorului formarea brută de capital fost mai bun în trimestrul patru.

Şi acesta ar fi un factor de natură a reașeza în jos a previziunile de creștere economică, inclusiv pentru 2017.

Una peste alta, datele prezentate de statistica oficială arată bine de departe, la o judecată sumară, dar au incluse multiple semne de alarmă în materie de calitate şi sustenabilitate a creşterii.

Mai ales la nivelurile aşteptate de avans al PIB chiar mai mare în 2017 decât în 2016, absolut critic pentru acordarea creşterilor de venituri promise şi aşteptate acum de categorii importante de populaţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 1 =