Se pot depune cererile pentru locuintele ANL

anl-370x260

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 763 din 20.10.2016, în perioada 01.11.2016 – 30.12.2016 se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul (Piramidă) din cadrul Primăriei Oradea dosarele pentru obţinerea unei locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – sesiunea 2016.

De retinut este faptul că dosarele depuse in anii aneteriori un se iau in considerare si nici cele incomplete sau depuse dupa termen. Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Oradea, dosarele vor fi analizate de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu lmobiliar, cu respectarea criteriilor de acces şi criteriilor de ierarhizare prin punctaj, criterii aprobate prin HCL nr.763 din 20.10.2016 – Anexa nr. 2.

Solicitantii trebuie sa aiba varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii si poat primi repartietie in cel mulr 36 de luni de la implinirea acestei varste.

Documentele necesare sunt urmatoarele:

– cerere tip (de la Centrul de Relaţii cu Publicul)

– fotocopii dupa actele de identitate, certificate de naştere a solicitantului şi al membrilor familiei sale (daca este cazul)

– fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

– adeverinţă cu venitul brut realizat de solicitant cât şi de membrii familiei acestuia încadraţi în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni

– fotocopie după actele de studii

– documente din care să rezulte suprafaţa locuibilă deţinută în prezent cu chirie sau tolerat în spatiu

– certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau copilul minor aflat în întreţinerea acestuia, dacă necesită însoţitor sau o cameră în plus, conform condiţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 40/1999 şi avizat de organele medicale competente

– sentinţă (definitivă şi irevocabilă) sau certificat de divorţ (dacă este cazul)

– declaraţie notarială pe proprie răspundere cu următorul conţinut referitor la solicitant şi membrii familiei sale: nu deţin / nu au deţinut în proprietate sau coproprietate o locuinţă în municipiul Oradea; nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ – teritoriale sau a unităţii în care işi desfăşoară activitatea, în municipiul Oradea; nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare la dosar

– alte documente considerate ca fiind necesare pentru încadrarea în vederea susţinerii cererii

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =