Se simplifica procedurile de indeplinit de beneficiarii fondurilor europene prin publicarea unei Baze de Date cu Preturi de Referinta pentru mașini, utilaje și echipamente specializate

tractor_3

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR ) simplifica procedurile de indeplinit de beneficiarii fondurilor europene prin publicarea unei Baze de Date cu Preturi de Referinta pentru mașini, utilaje și echipamente specializate. Aparatura poate fi achiziționata de catre beneficiarii privati prin masurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR).
„Baza de date cu prețuri de referința simplifica radical procesul de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR. Pe langa simplificarea propriu-zisa a procedurii de achizitie si implicit impact pozitiv major asupra nivelului de accesare a fondurilor europene, acest demers va duce la diminuarea neregulilor legate de procedura de achizitii. Pentru a ne asigura ca raspundem nevoilor beneficiarilor și ca vom fi in permanența intr-o directa corelare cu piața de profil, AFIR va actualiza periodic aceasta baza de date, atat din punct de vedere al adaptarii prețurilor in funcție de evoluțiile pieței, cat și din punct de vedere al introducerii de noi elemente care pot face obiectul unei achiziții eligibile prin PNDR”, a declarat David Eugen Popescu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Aceasta baza de date este disponibila pe site-ul AFIR sub forma unei aplicatii web si poate fi utilizata atat de viitorii beneficiari ai PNDR, cat si de beneficiarii care vor demara procedura de achizitie. Aplicația bazei de date va rula online pe site-ul AFIR, fara a fi nevoie de descarcarea acesteia de catre cei care doresc sa o foloseasca.
Practic, in cazul in care beneficiarul privat doreste sa achizitioneze un produs care se regaseste in Baza de date cu preturi de referinta a AFIR, acesta va putea sa-l achizitioneze direct, fara a mai parcurge procedura de selectie de oferte.
Beneficiarul care urmeaza acest tip de achiziție trebuie sa se asigure ca bunul care urmeaza a fi cumparat trebuie sa se regaseasca in memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj) sau in studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj) depus de beneficiar odata cu proiectul de investitie si sa respecte intocmai cerintele si caracteristicile tehnice mentionate in aceste documente.
Pretul maxim eligibil al bunului achizitionat este cel inscris in Baza de date. In cazul in care bunul achiziționat are un preț mai mare decat cel menționat in Baza de date, diferența de preț va reprezenta o cheltuiala neeligibila și va fi suportata integral de catre beneficiar.

Procedura de urmat de catre beneficiar
Pentru decontare, beneficiarul va prezenta la Agenție contractul de vanzare – cumparare, insotit de certificatul de conformitate al produsului, in care marca si modelul trebuie sa fie identice cu cele inregistrate in Baza de date. De asemenea, este necesara prezentarea unei anexe la contractul de vanzare cumparare in care este detaliat standardul de echipare al bunului care face obiectul cererii de plata.
Pentru achizitiile descrise mai sus nu este necesara intocmirea unui dosar pentru avizarea achizitiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plata, fiind incluse in dosarul cererii de plata.

In baza de date a AFIR vor fi afișate exclusiv urmatoarele informații: codul CPV (codul comun privind achizițiile publice), marca, modelul, dotarile standard și prețul exprimat in Euro, fara TVA. Astfel, bunurile vor putea fi cautate de catre beneficiari dupa codul CPV, denumire echipament, marca, model, caracteristica tehnica principala etc.
Metodologia pentru colectarea datelor necesare constituirii bazei de date cu prețuri de referința s-a elaborat respectand principiile transparenței, asigurarii rezonabilitații costurilor și bunei gestionari a fondurilor comunitare.
In conformitate cu cerințele regulamentelor europene care vizeaza finantarea din FEADR, sprijinul acordat beneficiarilor trebuie sa respecte principiul rezonabilitații costurilor.

Cum s-a realizat Baza de Date cu Preturi de Referinta
In acest sens, statele membre au obligația de a se asigura de faptul ca toate costurile sunt stabilite printr-o metoda de calcul corecta, echitabila și verificabila.
Baza de Date cu Prețuri de Referința pentru mașini, utilaje și echipamente specializate s-a realizat in urma colectarii informațiilor furnizate de catre producatorii, importatorii sau distribuitorii autorizați de mașini, utilaje și echipamente specializate, care sunt centralizate, verificate și validate de catre experții AFIR.
Colectarea informațiilor comunicate este permanenta pe toata perioada de implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Baza de date urmand a se completa periodic cu noi elemente.

Cum se pot inscrie companiile in aceasta Baza de Date
Pentru inscrierea in aceasta baza de date, pana la implementarea sistemului de inscriere on-line a furnizorilor, AFIR pune la dispoziția tuturor producatorilor, importatorilor sau distribuitorilor de mașini, utilaje și echipamente specializate de la nivel mondial, formularele tip ,,Solicitare de inscriere”, „Declarație pe propria raspundere”, și „Tabel cu oferta de prețuri”.
Acestea se pot descarca gratuit de pe site-ul www.afir.info. Formularele trebuie completate cu toate datele solicitate, semnate, datate și ștampilate de reprezentantul legal și transmise pe adresa de e-mail bazapreturi@apdrp.ro. Solicitarea și documentele suport vor fi transmise in format pdf iar tabelul cu oferta de prețuri valabile pentru Romania trebuie transmis in format editabil (word sau excel).

Astfel, orice producator, importator sau distribuitor care dorește sa-i fie inclusa gama de produse oferite in baza de date, trebuie sa transmita in format electronic catre AFIR urmatoarele documente: Solicitarea de inscriere, Tabelul cu oferta de prețuri, Documentul care atesta calitatea de partener, importator sau distribuitor autorizat al producatorului și declarație pe propria raspundere, privind inscrierea in Baza de Date cu prețuri de referința.

Veridicitatea nivelurilor prețurilor incluse in solicitarile trimise se va demonstra prin lista oficiala de prețuri, valabila pentru Romania, a producatorilor, importatorilor și distribuitorilor. In cazul importatorilor sau distribuitorilor, este recomandabil ca lista sa fie asumata și de producator.

AFIR va efectua verificari suplimentare ale prețurilor prezentate și va introduce in baza de date prețuri care, in urma verificarilor, pot fi mai mici decat cele prezentate inițial de ofertant. In cazul in care AFIR identifica diferente intre preturile comunicate si cele reale, verificarile vor fi extinse asupra tuturor preturilor comunicate si, pana la finalizarea verificarilor, va exclude din baza de date toate echipamentele comunicate de catre respectivul producator, importator sau distribuitor.

Identitatea producatorului, impotatorului sau distribuitorului care a transmis datele pentru inscriere reprezina o informatie confidentiala si nu este afisata pe pagina oficiala a AFIR.

Foarte important de retinut este faptul ca inscrierea/inserarea in Baza de Date cu preturi de referinta a elementelor propuse de catre un ofertant de echipamente nu ii confera acestuia calitatea de „firma agreata” de catre AFIR, acest concept neexistand din punctul de vedere al Agentiei.

Baza de Date prezinta numai elemente identificate prin combinatia marca-model si nu specifica denumirea producatorului/importatorului sau distribuitorului care comercializeaza una sau mai multe marci de produs.

Decizia achizitionarii de la un anumit producator/importator/distribuitor apartine exclusiv beneficiarului de fonduri europene nerambursabile. BDPR este publica si functionala pe site-ul AFIR la sectiunea Informatii Utile/Preturi de Referinta, subsectiunea BD Preturi de Referinta PNDR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 4 = 6