Solutii de finantare pentru mediul de afaceri din zona urbana si rurala, apel proiecte POR 2.1 si PNDR submasuri 6.2 si 6.4

23167-program seniori maramures 1

In baza previziunilor existente privind lansarea in data de 27 iulie 2016 a apelului de proiecte POR 2.1, respectiv in data de 28 iulie 2016 a cererii de propuneri de proiecte in cadrul programului PNDR – submasurile 6.2 si 6.4, ambele destinate finantarii mediului de afaceri din zona urbana, respectiv rurala.

In cazul de fata ne adresam urmatoarelor categorii de potentiali solicitanti:
– Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-up) din spatiul rural
– Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
– Micro-intreprinderi ce doresc sa dezvolte investitii in mediul urban

Domeniile acoperite in cadrul submasurilor sunt:
• Activitati de productie( fabricarea produselor textile, imbracaminte, marochinarie, articole hartie si carton, produse chimice, farmaceutice, prelucrarea produselor lemnoase, industrie metalurgica, constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, produse electrice si electronice);
• Activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si traditionale non-agricole);
• Activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, de agrement si alimentatie publica);
• Servicii (medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural);
• Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

Primesc punctaj suplimentar:
• 1. Proiecte care sunt initiate de o intreprindere existenta, care a desfașurat in principal activitate in domeniul agricol și intentioneaza sa-și diversifice activitatea in sectorul non-agricol. Activitatea agricola trebuie sa fie realizata pe perioada continua de cel putin 12 luni inainte de depunerea cererii de finantare

• 2. Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 3 ani și cu profit operational in ultimii 2 ani – (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice)

• 3. Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 2 ani și cu profit operational in ultimul an – (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice)

Program POR 2.1- Solutii de finantare pentru microintreprinderi din mediul urban

Solicitantii pot realiza investitii in :
a. Investitii in active corporale:
• lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
• achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe,
• achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului
b. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similar
c. Investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

81 + = 85