SPINUS 1,1 MIL EURO

2331843778_09f58f6020_oSPINUS 1,1 MIL  EURO

SPINUS este numele pasarii din imagine.Daca exista vreolegatura intre denumirea comunei SPINUS  si denumirea pasarii nu e sigur, dar sigur e faptul ca aceasta comuna bihoreana scoate la bataie o competitie de priecte GAL de pste un milion de euro-detalii gasiti mai jos in comunicatele oficiale.

Grupul de Acțiune Locală Muntele Şes Județul Bihor

Comuna Spinuș, sat  Spinuș, nr. 115,  județul Bihor, cod poștal 417530

Număr de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr.1/29.01.2013

Cod de înregistrare fiscală 31186796

Decizia de autorizare MADR – AM PNDR nr.61461/06.02.2013

Contract de finanțare nr.C431.20212646153/05.04.201305

Cont bancar RO86RZBR0000060015371599 deschis la Raiffeisen Bank – Agenția Marghita

Telefon mobil:  0728.926.835; 0740.207.498

Fax: 0259.328.726

E-mail: galmunteleses@yahoo.com

 

                            

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRIVIRE LA LANSAREA

APELULUI  DE SELECŢIE PROIECTE PENTRU

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

 

 

 

GAL Muntele Șes Județul Bihor anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 112 – ”Instalarea tinerilor fermieri”, după cum urmează:

 

 

 

1. DATA PUBLICĂRII: 15.01.2014.

 

2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

 

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

Beneficiarii eligibili  sunt:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112 sunt:

  • persoană fizică;
  •  persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. FONDURILE DISPONIBILE PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ ALOCATE ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 112.000 euro

4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ pentru finanţarea unui proiect: 40.000 euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatație agricolă

cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate

creste cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/exploatație.

5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 17.02.2014, ora 14.00

6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 115, judeţul Bihor.

7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND accesarea şi derularea Măsurii 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – care poate fi accesat pe site-urile www.galmunteleses.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro .

8. DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind accesarea și derularea Măsurii 112 se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, com. Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela-Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

9. DISPONIBILITATEA UNEI VARIANTE ELECTRONICE (SUPORT CD/DVD) SAU PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 112 LANSATE: se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, comuna Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

———————————————————————————————————————————————————————————

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRIVIRE LA LANSAREA

APELULUI  DE SELECŢIE PROIECTE PENTRU

 

Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

 

 

 

GAL Muntele Șes Județul Bihor anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 125 – ”Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, după cum urmează:

 

 

1. DATA PUBLICĂRII: 15.01.2014.

 

2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

 

Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

 

 

 

 

 

Beneficiarii eligibili  sunt:

a) Organizaţii/federaţii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) Unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali;

c) Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole.

 

3. FONDURILE DISPONIBILE PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ ALOCATE ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 800.000 euro

4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ pentru finanţarea unui proiect: 200.000 euro.

 

5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 17.02.2014, ora 14.00

6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 115, judeţul Bihor.

7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND accesarea şi derularea Măsurii 125 – “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – care poate fi accesat pe site-urile www.galmunteleses.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro .

8. DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind accesarea și derularea Măsurii 125 se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, com. Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela-Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar10.00 – 14.00.

9. DISPONIBILITATEA UNEI VARIANTE ELECTRONICE (SUPORT CD/DVD) SAU PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 125 LANSATE: se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, comuna Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar10.00 – 14.00

———————————————————————————————————————————————————————————

Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare

 

 

 

GAL Muntele Șes Județul Bihor anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 421 – ”Implementare proiectelor de cooperare”, după cum urmează:

 

 

 

1. DATA PUBLICĂRII: 15.01.2014.

 

2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

 

Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare

Beneficiarii eligibili  sunt:

– Autorităţile publice şi asociaţiile acestora

– Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau adminstreză obiectivele de patrimoniu cultural sau natural

– Microîntreprinderi

– ONG-uri

– Aşezăminte culturale şi instituţii de cult

– GAL-uri.

3. FONDURILE DISPONIBILE PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ ALOCATE ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 160.000 euro

4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ pentru finanţarea unui proiect: 40.000 euro.

5. SUMA MAXIMĂ A UNUI PROIECT: 400.000 Euro

6. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 17.02.2014, ora 14.00

7. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 115, judeţul Bihor.

8. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND accesarea şi derularea Măsurii 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – care poate fi accesat pe site-urile www.galmunteleses.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro .

9. DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind accesarea și derularea Măsurii 421 se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, comuna Spinuș nr.115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela – Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

10. DISPONIBILITATEA UNEI VARIANTE ELECTRONICE (SUPORT CD/DVD) SAU PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 421 LANSATE: se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, com. Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela – Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − = 12