Sprijin financiar exceptional pentru agricultura

fructe-import_0

De cateva zile s-a promovat o Hotarire guvernamentala, cu caracter temporar, de sprijin financiar pentru agricultori, Decizia se refera la producatorii agricoli din sectorul legume -fructe.  Mai jos gasiti Hotarirea data in acest sens.

HG nr. 32/2014 – aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume
Hotararea Guvernului nr. 32/2014 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2015.

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului de punere in aplic are (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Cons iliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate, precum si ale Regulamentului delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor masuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a producatorilor de anumite fructe si legume si de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014 si ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar suplimentare pentru producatorii de anumite fructe si legume, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Se aproba sprijinul financiar exceptional cu caracter temporar pentru sectorul fructe si legume, care se acorda producatorilor agricoli pentru urmatoarele masuri defasurate de acestia:
a) retragere de pe piata;
b) nerecoltare;
c) recoltare inainte de coacere
(2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor masuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a producatorilor de anumite fructe si legume si de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014, sprijinul financiar se acorda pentru masurile prevazute la alin. (1) desfasurate in perioada 18 august 2014-30 noiembrie 2014
(3) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar suplimentare pentru producatorii de anumite fructe si legume, sprijinul financiar se acorda pentru masurile prevazute la alin. (1) desfasurate in perioada 30 septembrie 2014-31 decembrie 2014
(4) Produsele pentru care se acorda acest sprijin financiar cu caracter temporar pentru sectorul fructe si legume sunt cele prevazute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei si la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei.
Art. 2. – (1) Valoarea maxima a sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar necesar pentru plata masurilor prevazute la art. 1 este de 10.800 mii lei si se asigura ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricola – FEGA, prin bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015
(2) Platile se fac in lei, la cursul de schimb euro-leu, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului UE nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea si inchiderea conturilor, garantiile si utilizarea monedei euro
(3) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura efectueaza platile pana la data de 30 iunie 2015, potrivit prevederilor art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei si ale art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei.
Art. 3. – Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei si ale art. 1 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei, sprijinul financiar exceptional pentru plata masurilor de retragere de pe piata, de nerecoltare si de recoltare inainte de coacere se acorda urmatoarelor categorii de beneficiari:
a) organizatii de producatori din sectorul fructelor si legumelor recunoscute potrivit prevederilor art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
b) producatori de fructe si legume care nu sunt membri ai unei organizatii de producatori recunoscute.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin

Ministrul finantelor publice,
Darius-Bogdan Valcov

Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

Bucuresti, 21 ianuarie 2015.
Nr. 32.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × = 14