Studentii pot circula gratuit cu trenul la clasa a II a

elevi-tren

Din la 1 februarie studenţii români și străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România vor putea circula gratuit cu trenul, la clasa a II a, ca urmare a unui act normative adoptat pe 31 ianuarie.

De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat – beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I, elevii vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cuşetă, după caz.

Pentru a beneficia de reducerile oferite sau de biletele gratuite, studentii vor trebui sa prezinte actele doveditoare ca sunt elevi sau student.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 3 = 24