Zambetul zilei! O sticlã de votca

Untitled

–  O sticlã de votca ! ceru ursul.
– O sticlã ?! se mirarã ceilalti doi.
– Da, mãi bãieti ! Am o treabã cu o ursoaicã si vreau sã fiu tare !
– O sticlã de votcã ! ceru si lupul.
– O sticlã ?! se mirarã ceilalti doi.
– Da, mãi bãieti ! Am o treabã cu o lupoaicã si vreau si eu sã fiu tare !
– O cinzeacã de votcã ! ceru si mãgarul.
– Numai o cincizeacã ?! se mirarã ceilalti doi.
– Mãi baieti, eu sculã am, beau doar ca sã-mi sclipeasca ochii ..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 1 =